Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Hoạt động cấp tỉnh
Tỉnh Đoàn: Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang (25/04/2018)

Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm và được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu, có nhiều đổi mới, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn một bộ phận thanh thiếu nhi thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội nên dẫn đến việc sống thiếu lý tưởng, vi phạm pháp luật, bị lôi kéo, dụ đỗ tham gia vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm và được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu, có nhiều đổi mới, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn một bộ phận thanh thiếu nhi thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội nên dẫn đến việc sống thiếu lý tưởng, vi phạm pháp luật, bị lôi kéo, dụ đỗ tham gia vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.
Từ thực trạng đó, với vai trò là thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh An Giang, Tỉnh Đoàn đã triển khai thực hiện cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về công tác PBGDPL cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác tuyên truyền PBGDPL, qua đó góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL trong tỉnh.
Thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã thường xuyên cũng cố lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên của hệ thống Đoàn, đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn ở các cấp. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên thông qua hội nghị báo cáo viên được tổ chức hàng quý, tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi.
Tiếp tục duy trì việc thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật” tại cơ quan mỗi tháng/01 lần lồng ghép vào cuộc họp Cán bộ - Công nhân viên cơ quan theo chủ đề của tháng gắng với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, thông qua các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai việc thực hiện mô hình “Ngày Pháp luật” cho 11 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và 08 Đoàn trực thuộc tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức với hình thức PBGDPL cho Cán bộ - Công nhân viên lồng ghép vào các buổi họp cơ quan ít nhất mỗi tháng một lần.
Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp các ngành liên quan tại địa phương, đơn vị tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các nội dung văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Đồng thời, lồng ghép vào các mô hình hoạt động như các Câu lạc bộ Tiền hôn nhân, Tuổi 17, Sống khỏe, Kỹ năng sống, Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và TNXH; các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM), đội tuyên truyền măng non trong trường học, Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, phiên tòa giả định... Thông qua đó, công tác tuyên truyền PBGDPL ngày một được nâng chất, có trọng tâm và có chiều sâu. Kết quả có hơn 3.700 cuộc với hơn 300.000 lượt ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia.
Trong năm 2017, Tỉnh Đoàn đã phối hợp tốt với Sở Tư pháp tổ chức Hội thi thanh niên với các hình thức tuyên truyền PBGDPL năm 2017 dành cho đoàn viên, thanh niên 11 huyện, thị, thành, Đoàn và Đoàn khối Dân chính Đảng, Đoàn trường Đại học An Giang. Hội thi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2017, chia làm 07 đợt thi, mỗi đợt có 02 đội tham gia thi, trong đó chọn 01 đơn vị đăng cai tổ chức. Các đội dự thi phải trải qua 02 phần thi: Năng khiếu (ca, múa, tiểu phẩm) và Phiên tòa giả định. Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực như: Dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, môi trường, đất đai, hòa giải ở cơ sở… Hội thi nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy hiệu quả trong tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật 09/11”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi trong lực lượng thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.
Và trong năm 2018 này, Tỉnh Đoàn tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội thi thanh niên với các hình thức tuyên truyền PBGDPL lần thứ II với 14 đội tham dự (thêm đơn vị Đoàn Khối Doanh nghiệp). Nét mới của Hội thi năm 2018 là có sự chủ động ngay từ đầu khi Ban Tổ chức tiến hành cho các đội dự thi bốc thăm chia đội đội (mỗi đợt thi có 02 đội, sẽ chọn 01 đội đăng cai), ấn định thời gian thi hằng tháng của từng đợt và chủ đề của Phiên tòa giả định. Bên cạnh đó, mỗi đội dự thi chuẩn bị 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn ngọn, không đánh đố, có nội dung về những văn bản pháp luật gắn với đời sống hằng ngày: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Cán bộ, Công chức... để sử dụng cho phần thi khán giả. Hội thi thanh niên với các hình thức tuyên truyền PBGDPL được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét và chọn đăng ký công trình tiêu biểu toàn quốc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện Chuyên mục “Tư vấn pháp luật” phát thanh trực tiếp trên Đài phát thanh - Truyền hình An Giang về nội dung Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho 200 người là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn và tuyên truyền viên các xã, thị trấn Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Chi Đoàn ngành huyện; Bí thư, Phí Bí thư Đoàn các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn của 02 huyện Tịnh Biên, An Phú, với các nội dung pháp luật: Luật Thanh niên; Pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn triển khai thi hành; Pháp luật về an toàn giao thông; Pháp luật về dân sự; Pháp luật bảo vệ môi trường; Các văn bản pháp luật khác phù hợp với thanh thiếu nhi.

 Trao Bằng khen cho đơn vị đạt giải Nhất Hội thi TN với các hình thức tuyên truyền, PBGDPL năm 2017


Với trách nhiệm là thành viên của Ban Chỉ đạo Nghị quyết Liên tịch 03 tỉnh An Giang, Tỉnh Đoàn còn đẩy mạnh công tác phối kết hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là Ngành Công an, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền pháp luật đến đối tượng là thanh thiếu nhi trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên phối hợp lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, tuyên truyền về phòng, chống ma túy phát trên sóng truyền thanh địa phương; xây dựng các pa nô, áp phích tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với từng nhóm thanh thiếu nhi, với các nội dung: “Tác hại của thuốc lắc”, “Nhận biết người nghiện ma túy”, “Các biện pháp cai nghiện ma túy”, “Tác hại của ma túy đá”,… Qua đó, đã tổ chức được 3.379 cuộc, có 102.996 lượt quần chúng nhân dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự. Tiếp tục triển khai và mở rộng các mô hình can thiệp của tổ chức Đoàn tại cộng đồng về phòng, chống ma túy thông qua những hoạt động, sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB), đội nhóm: CLB Thanh niên với pháp luật, CLB Thanh niên với phòng, chống HIV/AIDS, CLB Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm, CLB Hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, CLB tuổi trẻ học đường nói không với buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; CLB thanh niên sống đẹp - sống có ích, Đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, Đội TNTN đảm bảo trật tự ATGT, Đội Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, Đội tuyên truyền măng non trong trường học,... được 6.342 đội, nhóm, câu lạc bộ với 153.842 thanh thiếu nhi tham gia.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức cho 100% các Liên Đội trường THCS và Đoàn trường THPT ký kết giao ước thi đua cam kết tham gia công tác phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết “Nói không với ma túy” và ngăn chặn tình trạng “Ma túy xâm nhập vào học đường”. Tổ chức cho 100% học sinh khối THCS, THPT và sinh viên các trường Trung cấp Y tế, Cao Đẳng Nghề An Giang, Đại học An Giang trên địa bàn ký cam kết “3 không” trong phòng chống ma túy (không sử dụng ma túy; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy).

- Hàng năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6 và “Tháng hành động phòng chống ma túy” tại Công trường Trưng Nữ Vương, TP. Long Xuyên với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, ĐVTN, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Tổ chức chương trình giáo dục phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh niên cho đối tượng là Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Định Thành (Thoại Sơn, An Giang) và học viên đang chữa bệnh, học tập, lao động tại Trung tâm (Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang) thông qua hình thức “Diễn đàn thắp sáng niềm tin”, “Diễn đàn thắp sáng ước mơ hoàn  lương”.

 Đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tham luận về công tác PBGDPL trong HNTK CTPH giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành Tây Nam Bộ tại Bạc Liêu.

Năm 2017 vừa qua, Tỉnh Đoàn đăng cai tổ chức thành công Liên hoan các tiểu phầm tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên các tỉnh, thành phố Cụm thi đua sông Hậu tại Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang với sự tham gia của 05 đơn vị: An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang. 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, thì công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thanh thiếu nhi vẫn còn một số tồn tại và khó khăn. Một số đơn vị cơ sở Đoàn chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao; Công tác phối hợp, hỗ trợ của các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thanh thiếu nhi có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, kịp thời; Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền viên, báo cáo viên còn hạn chế chuyên môn về pháp luật và kỹ năng tuyên truyền. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu nhi còn hạn chế.

 Tỉnh Đoàn được UBND tỉnh khen thưởng có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018


Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, trong thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang một cách hiệu quả, cụ thể: Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của các ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện; Tập trung xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền PBGDPL, phải nắm vững về kiến thức pháp luật và giỏi về kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường xuyên cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên của Đoàn; Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải có trọng điểm và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, tránh hình thức, rập khuôn, không thuyết phục. Đổi mới nội dung, đa dạng về hình thức phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, kết hợp giới thiệu nội dung với các tình huống thực tiễn để người nghe dễ hiểu; Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí để các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL trong thanh thiếu nhi./.

Tin, ảnh: Thanh Tiền

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Thanh niên khởi nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
Kỹ sư khởi nghiệp từ hoa hồng ngoại (09/04/2018) TP - Nhận thấy nhu cầu của dân công sở ở TPHCM thích hoa hồng ngoại, trong khi ở thủ phủ hoa miền Tây Sa Đéc (Đồng Tháp) chưa tạo ra sự khác biệt, chàng trai ở xứ cù lao giữa sông Hậu và sông Tiền khởi nghiệp trồng chuyên giống hoa hồng xuất xứ châu Âu.
Hỏi đáp trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (06/04/2018) Ngày 6/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức chương trình Hỏi đáp trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2018 và Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trước sự chứng kiến của gần 8.000 cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc tại các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này