Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
An Giang: Đăng cai Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 Cụm Đồng bằng Sông Hậu (26/10/2018)

Vừa qua, sáng ngày 26/10/2018 tại Hội trường Sao Mai - Khách sạn Bến Đá (P. Núi Sam, TP. Châu Đốc), Tỉnh Đoàn An Giang đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018 Cụm Đồng bằng Sông Hậu.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Trần Anh Thư - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Đại diện các Ban chuyên môn của Trung ương Đoàn; Lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Châu Đốc; Bí thư, Phó bí thư Đoàn các tỉnh, thành thuộc Cụm Đồng bằng Sông Hậu; Bí thư hoặc Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn An Giang.


Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Thư - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Hội nghị giao ban là dịp để các tỉnh, thành Đoàn trong Cụm Đồng bằng Sông Hậu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và những khó khăn, vướng mắc trong năm 2018. Đồng thời, định hướng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
Trong năm 2018, các cấp bộ đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn”. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị được các cấp bộ Đoàn duy trì, có sự đổi mới về nội dung và phương thức triển khai góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các chương trình đồng hành với thanh niên; Qua đó, đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm.

Trung ương Đoàn trao tặng học bổng cho HS dân tộc tỉnh AG trị giá 40 triệu đồng

Với chủ đề công tác năm 2018 là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo” được các tỉnh, thành Đoàn Cụm Đồng bằng Sông Hậu triển khai có trọng tâm, chủ động bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó đạt một số kết quả thiết thực trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục được chú trọng. Các phong trào thi đua trong học tập, lao động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai thiết thực, hướng về cơ sở, có tính lan tỏa, tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội từ đó thu hút được một lực lượng lớn thanh thiếu nhi tham gia.Tại Hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận các vấn đề: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm đầu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), cũng như những ý kiến đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn. Kết quả triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo, trong đó tập trung về cách thức triển khai và những khó khăn trong thực hiện. Những đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, thành Đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu: Cơ chế tiếp cận thông tin từ Trung ương đến cơ sở; Hoạt động của các tỉnh, thành Đoàn Cụm Đồng bẳng sông Hậu; Công tác tổ chức của Đoàn, nhất là Đề án tinh giản bộ máy tổ chức Đoàn các cấp... Và Hội nghị cũng đã nhận nhiều ý kiến thảo luận của các tỉnh, thành Đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu xoay quanh các nội dung: Kết quả triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022); Đề án tinh gọn bộ máy tổ chức Đoàn Thanh niên cấp tỉnh và cơ sở; Công tác cán bộ Đoàn khi hết tuổi; Thực trạng triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong các cấp bộ Đoàn; Thanh niên khởi nghiệp;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các tỉnh, thành Đoàn trong Cụm cần tập trung thực hiện: Các cấp bộ Đoàn trong Cụm cần tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Quan tâm công tác tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, cần phải chú trọng hình ảnh, hạn chế status dài dòng, sử dụng infographic; Phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã triển khai đến các cơ sở Đoàn trong Cụm, tuy nhiên các cơ sở Đoàn còn túng lúng, một vài cơ sở Đoàn chưa quan tâm đến công tác triển phong trào tuổi trẻ  sáng tạo, có nơi chưa biết tinh thần phong trào này, do đó dẫn đến trong quá trình triển khai phong trào chưa thống nhất, đồng bộ; Vì thế trong thời gian tới tinh thần sáng tạo trong tuổi trẻ cần phải nhận thức lại vì đâu có ở các cơ sở Đoàn có rất nhiều những ý kiến sáng tạo nhưng cơ sở hiểu chưa đúng về phong trào sáng tạo, ý tưởng sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn trong Cụm cần chủ động hơn nữa, trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần đầu tư, nghiên cứu bám sát vào các hoạt động phối hợp với các sở ngành tỉnh, giống như Trung ương Đoàn vừa qua đã ký kết văn bản phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương. Một số chủ trương mới phải nghiêm túc triển khai: 1+2: Đi công tác cơ sở; Chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn; Đoàn cơ sở 3 chủ động; Rèn luyện và phân loại đoàn viên (theo Chương trình rèn luyện đoàn viên mới); Chất lượng đoàn viên; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn (chuẩn theo chức danh); Tăng cường lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn ờ cơ sở; Sửa đổi, góp ý Luật Thanh niên;… Bên cạnh đó, cần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, nhất là mạng xã hội; phát huy vai trò của đội ngủ Báo cáo viên của Đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; Quan tâm thực hiện Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018;…


Chiều cùng ngày, Tỉnh Đoàn An Giang cũng đã đăng cai các hoạt động khác xoay quanh Hội giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, như: Hội nghị tập huấn Dân tộc - Tôn Giáo cho hơn 160 cán bộ Đoàn các tỉnh, thành Đoàn Cụm thi đua Đồng bằng sông Hậu và các em học sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh An Giang; Tọa đàm “Thực trạng thi hành và những kiến nghị, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005” với sự tham gia của hơn 80 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ các tỉnh, thành Đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu và thành phố Châu Đốc./.
Tin, ảnh: Thanh Tiền, Gia Đạt (Tỉnh Đoàn An Giang)

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Thanh niên khởi nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
Thanh niên An Giang với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (07/05/2020)
Ngày 7/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 với mục tiêu  phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. 
Tiếp sức giúp thanh niên lập nghiệp (04/10/2019)
  - Những năm qua, từ sự giúp đỡ của các tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trong tỉnh ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chí thú làm ăn, vượt khó, vươn lên làm giàu. Trong hành trình lập thân, lập nghiệp đầy gian nan ấy, các bạn ĐVTN đã nhận được hỗ trợ về vốn, khoa học - công nghệ, tìm đầu ra cho sản phẩm... Từ đó, tạo niềm tin, động lực phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này