Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
An Giang: Kết quả nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X; Công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2020 (22/07/2020)

Sáng ngày 22/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; sơ kết công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2020; ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2022. 

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; đồng chí Lê Văn Lĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Tỉnh Đoàn và hơn 60 đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp.
An Giang có 347.935 thanh niên, chiếm tỷ lệ 18,23% so với tổng dân số toàn tỉnh, đây là nguồn lực lao động đầy tiềm năng và đóng góp sức trẻ cho công tác xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; sinh hoạt chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự thế giới. Việc tổ chức học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho đoàn viên đạt tỉ lệ  100%; cho thanh niên đạt 86,44 %. Toàn tỉnh đã thực hiện 13 công trình thanh niên cấp tỉnh; 216 công trình thanh niên cấp huyện; 4.385 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện trên 68,43 tỷ đồng. Thực hiện đồng loạt 10 Ngày Chủ nhật xanh, thu hút 74.125 lượt ĐVTN, thanh niên tham gia; 75 ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường được áp dụng vào thực tế.
Ngoài ra tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong xã hội được tổ chức đa dạng từ tỉnh đến cơ sở, mang lại ý nghĩa xã hội cao. Thông qua, các nội dung hoạt động như: trao tặng quà; xây mới và sửa chữa nhà tình bạn, tình thương, nhà nhân ái; khám, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sứ khỏe; hiến máu tình nguyện... kết quả đã triển khai hơn 1.200 cuộc trong toàn tỉnh. Trong 09 nội dung với 25 chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra, trong nửa nhiệm kỳ đầu có: 10 chỉ tiêu đã đạt và vượt mức 100%; 06 chỉ tiêu đã đạt hơn 50%; 05 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 04 chỉ tiêu chưa tiến hành xếp loại.
Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 254 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút 4.463 lượt thanh niên tham gia; đăng ký thực hiện 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 40 công trình thanh niên cấp huyện, 515 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.
6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội phát động đợt thi đua cao điểm trong hội viên, thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các dịp lễ lớn trong năm với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như: Tổ chức quán triệt Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ năm 2020”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Toàn tỉnh phát triển mới 1.036 Hội viên; xóa tên 500  Hội viên (do lớn tuổi hoặc đi làm xa không có điều kiện tham gia sinh hoạt); thành lập mới 02 Câu lạc bộ, đội, nhóm; Tổng số Hội viên hiện nay là 82.975 đang sinh hoạt tại 6.200 Câu lạc bộ, đội, nhóm. 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 03 bài phát biểu tham luận của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, Huyện Đoàn Chợ Mới và Huyện Đoàn Châu Thành về các hoạt động nổi bật, mô hình sáng tạo, cách làm mới của các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang  giai đoạn 2020 - 2022.
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-UBND-ĐTN, ngày 21/3/2013 giữa Uỷ ban nhân dân và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang về việc “Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Uỷ ban nhân dân và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2017”; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ, ngày 29/12/2017 của Chính phủ và BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022”. Nhân Hội nghị này, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh An Giang đã ký Nghị quyết thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2020 - 2022.

Đ/c Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2020. Yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại cần phát huy hơn nữa tinh thần, sức trẻ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, trong đó cần chú trọng công tác giáo dục về đạo đức, lối sống, lý tưởng cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú nhằm lan tỏa sâu rộng tới đoàn viên thanh niên; phát huy được công nghệ 4.0 trong các hoạt động của Đoàn; thúc đẩy thanh niên lập nghiệp, trong đó quan tâm, tạo điều kiện cho những thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động cổ vũ, động viên các em đoàn viên, học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Đ/c Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo các văn bản và định hướng hoạt động Đoàn, Hội thời gian tới.
Đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn: Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị về dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022); sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” giai đoạn 2015 - 2020. Định hướng một số nội dung hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa sau nhiệm kỳ 2017 - 2022, cũng như công tác Đoàn, Hội 6 tháng cuối năm 2020: “Trong thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới dự báo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp do sự ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid - 19, kinh tế bị giảm sút, đời sống nhân dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên việc thiết lập một trạng thái bình thường mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chúng ta cùng nhau có cái nhìn tích cực và lạc quan hơn để cùng nhau khắc phục hậu quả sau dịch bệnh. Đây vừa là thời cơ và cũng là thách thức đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong giai đoạn tới”. 
Tỉnh Đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động, các nội dung phong trào đã đề ra để hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, của năm 2020, trong đó cần đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phải bám sát theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, phải thật sự đi vào chiều sâu và phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung hình thức phải phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Kết hợp hài hòa giữa giáo dục với hoạt động phong trào, giữa phong trào với xây dựng và củng cố tổ chức. Các hoạt động phong trào đề ra phải đảm bảo các tiêu chí: hiệu quả, thiết thực, có tính kế thừa, có tầm nhìn và định hướng lâu dài, đảm bảo thu hút đoàn viên, thanh niên và có sức lan tỏa.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tỉnh Đoàn nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang, với thành tích trong công tác phòng, chống COVID- 19.
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 06 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Cùng với đó, trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19;…
Tin, ảnh: Thanh Tiền (Tỉnh Đoàn An Giang)

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Thanh niên khởi nghiệp
Skip portlet Portlet Menu
Thanh niên An Giang với chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (07/05/2020)
Ngày 7/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 với mục tiêu  phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. 
Tiếp sức giúp thanh niên lập nghiệp (04/10/2019)
  - Những năm qua, từ sự giúp đỡ của các tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trong tỉnh ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chí thú làm ăn, vượt khó, vươn lên làm giàu. Trong hành trình lập thân, lập nghiệp đầy gian nan ấy, các bạn ĐVTN đã nhận được hỗ trợ về vốn, khoa học - công nghệ, tìm đầu ra cho sản phẩm... Từ đó, tạo niềm tin, động lực phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này