Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 

Nhân sự
Skip portlet Portlet Menu


DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2012-2017)


Hình ảnh
Họ tên - đơn vị
Huỳnh Quốc Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang
Quang Lê Hồng Chuyên - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Kiểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn

Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
Phan Duy Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn
Lê Thanh Tiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Nguyễn Quốc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang)

Huỳnh Thanh Nghị - Ủy viên Ban Thường vụ (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang)
 Phan Bảo Duy - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên

Vũ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Đặng Thế Lực - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang
 Nguyễn Phan Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn

Lê Minh An -   Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
Nguyễn Thiên Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Nguyễn Thị Trúc Linh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
Lưu Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn
Đinh Thị Ngọc Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn
Huỳnh Duy Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Thành Đoàn Châu Đốc
Phan Hồng Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Thị Đoàn Tân Châu

Trần Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn An Phú
Cao Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Phú Tân
Hồ Thị Hồng Phướng - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Châu Phú
Mai Hòa Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành
Nguyễn Thị Bích Liễu - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Chợ Mới
Chau Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Tịnh Biên
Trần Thị Bích Tuyền - Ủy viên Ban Chấp hành (Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn)
Đào Thị Bích Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn)
Chau Sóc Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Tri Tôn
Tô Kim Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp
Lê Hồng Giang - Ủy viên Ban Chấp hành, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Đoàn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Nguyễn Cao Triết - Ủy viên Ban Chấp hành (Trường Cao đẳng Nghề An Giang
Lê Hoàng Ân - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang
Huỳnh Kim Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành (Cục Hải quan An Giang)
Lý Huỳnh Nhật Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang)
Lê Huy Bình - Ủy viên Ban Chấp hành (Sở Nội vụ tỉnh An Giang)
Phạm Thị Cẩm Giang -  Ủy viên Ban Chấp hành (Sở Y tế tỉnh An Giang)
Trần Bình Trị - Ủy viên Ban Chấp hành (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang)


DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN

1 Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn

2 Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

3 Quang Lê Hồng Chuyên- Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

4 Võ Thị Thủy Tiên- Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Kiểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn

5 Lê Thanh Hải- Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

6 Phan Duy Bằng- Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

7 Nguyễn Văn Thành- Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn

8 Lê Thanh Tiền- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

9 Nguyễn Tuấn Anh- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

10 Lê Minh An- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

11 Nguyễn Phan Hoàng Oanh- Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn

12 Nguyễn Thiên Thanh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

13 Nguyễn Thị Trúc Linh - Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

14 Lưu Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn

15 Nguyễn Thanh Trường- Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Tài xế

16 Lê Thị Mỹ Linh- Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Kế toán

17 Lê Mỹ Quý- Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Văn thư

18 Nguyễn Thị Hão- Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Thủ quỹ

19 Nguyễn Thanh Tuấn- Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Thi đua - Khen thưởng

20 Phạm Hải Thọ- Cán bộ Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Công đoàn

21 Võ Thành Phước- Cán bộ Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Bí Thư Chi Đoàn

22 Trần Thị Lài- Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

23 Huỳnh Hửu Tuấn Anh- Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

24 Lê Thị Phương Anh- Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp

25 Nguyễn Trung Tiến- Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn

26 Lâm Sơn Nam- Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn

27 Trần Phước Thành- Cán bộ Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn

28 Nguyễn Minh Đức - Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn

29 Hồ Thủy Tiên - Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

30 Trần Hải Đăng - Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

31 Trương Tấn Thạnh - Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

 
 
 
 
 
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Kỷ vật kháng chiến 1(08/10/2009)
 

Góc quảng cáo
Skip portlet Portlet Menu
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Tin ngắn
Skip portlet Portlet Menu

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này