Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 

Nhân sự
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA X (NHIỆM KỲ 2017-2022)


Hình ảnh
Họ tên - đơn vị
Huỳnh Quốc Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang
Quang Lê Hồng Chuyên - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn

Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
Phan Duy Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn
Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
Lê Thanh Tiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Phan Bảo Duy - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên
Vũ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Huỳnh Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành Đoàn Châu Đốc
Đặng Thế Lực - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang

Võ Thị Bé Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Khối Dân chính Đảng
Tô Kim Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp

Chau Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện Đoàn Tịnh Biên

Lê Minh An -   Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
Nguyễn Thiên Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Nguyễn Thị Trúc Linh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
Lưu Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Công nhân & Đô thị Tỉnh Đoàn
Võ Thành Phước - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn
Phan Hồng Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Thị Đoàn Tân Châu
Trần Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn An Phú
Cao Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Phú Tân
Hồ Thị Hồng Phướng - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Châu Phú
Mai Hòa Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành
Nguyễn Thị Bích Liễu - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Chợ Mới
Chau Sóc Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Tri Tôn
Nguyễn Thị Ngọc Hà - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Huyện Đoàn Thoại Sơn

Lê Hồng Giang - Ủy viên Ban Chấp hành, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đoàn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang
Lê Hoàng Ân - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang

Lê Thị Phương Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn
Nguyễn Phượng Thư - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Đặng Khoa Thi - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên
Huỳnh Thị Kim Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Thành Đoàn Châu Đốc
Đỗ Minh Sang - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tịnh Biên
Lê Võ Thái Như - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Trần Trung Quốc - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang

Đinh Việt Luân - Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang


Lý Huỳnh Nhật Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang

Phạm Dũng Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành, Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Lê Quí Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Nguyễn Hồng Phát - Ủy viên Ban Chấp hành, Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Nguyễn Trương Khương - Ủy viên Ban Chấp hành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An GiangDANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN

1 Huỳnh Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
2 Lâm Thành Sĩ - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh
3 Quang Lê Hồng Chuyên - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh
4 Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Kiểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn
5 Lê Thanh Hải - 
Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
6 Phan Duy Bằng - 
Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn

7 Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn 8 Lê Thanh Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

9 Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
10 Lê Minh An - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn
11 Nguyễn Thiên Thanh  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
12 Nguyễn Thị Trúc Linh  - Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
13 Lưu Thanh Bình - Phó Trưởng Ban TNNT CN &ĐT
14 Võ Thành Phước - Phó Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Bí thư Chi Đoàn

15 Lê Thị Phương Anh - Phó  Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn

16 Lê Thị Mỹ Linh - Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Kế toán

17 Lê Mỹ Quý - Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Văn thư
18 Nguyễn Thị Hão - Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Thủ quỹ
19 Nguyễn Thanh Tuấn - Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Thi đua - Khen thưởng
20 Phạm Hải Thọ - Cán bộ Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Công Đoàn
21 Trần Thị Lài - Cán bộ Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn
22 Huỳnh Hửu Tuấn Anh - Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Chi Đoàn
23 Đoàn Hùng Thanh - Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

24  Nguyễn Thanh Trường - Cán bộ Văn phòng Tỉnh Đoàn, Tài xế

25 Nguyễn Trung Tiến - Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn

26 Lâm Sơn Nam  - Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn
27 Nguyễn Minh Đức - Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn
28 Hồ Thủy Tiên - Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
29 Trần Hải Đăng - Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn
30 Trương Tấn Thạnh - Cán bộ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn

 
 
 
 
 
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Kỷ vật kháng chiến 1(08/10/2009)
 

Góc quảng cáo
Skip portlet Portlet Menu
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Tin ngắn
Skip portlet Portlet Menu
Mở Vườn ươm khởi nghiệp (23/11/2017) Anh Phan Thanh Sang (SN 1984) không chỉ khởi nghiệp thành công, trở thành “Vua lan ở cao nguyên Lâm Đồng”, mà anh còn mở “Vườn ươm khởi nghiệp” giúp đỡ các bạn trẻ, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, giới thiệu sản phẩm với du khách, đối tác, mở rộng thị trường…
 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này