Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 

Sinh hoạt Chi Đoàn tháng 10
Skip portlet Portlet Menu
 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2014) (01/10/2014)
Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên được Đảng và Bác Hồ kính yêu dìu dắt, giáo dục từ tuổi thiếu niên đã nêu cao khí tiết cách mạng, chịu đựng mọi cực hình tra tấn của kẻ thù quyết không khai báo nửa lời để bảo vệ cơ sở, bảo vệ đồng chí, đồng bào. Đặc biệt trước tòa án đế quốc thực dân, Lý Tự Trọng đã hiên ngang tuyên bố: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.
 Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 -15/10/2014) (01/10/2014)
Xuất phát từ thực tiễn lịch sử dân tộc và bài học kinh nghiệm của cha ông về "lấy dân làm gốc", vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Cách mạng là của nhân dân, “sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân”, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng ta đã thành công trong tổ chức lực lượng cách mạng thông qua công tác dân vận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận đã vận động, tập hợp, đoàn kết, huy động các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 Nữ Anh hùng LLVT Neáng Nghés (18/10/2013)
Neáng Nghés sinh ngày 01/01/1942 tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Là người dân tộc Khmer, sinh ra và lớn lên nơi làng quê giàu truyền thống cách mạng. Do cha mẹ mất sớm, hai anh em được ông bà nội nuôi dưỡng, chăm sóc từ tấm bé.
 Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930) (01/10/2013)
Từ Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ (tháng 10/1939) đến các Nghị quyết của Đảng nói về công tác phụ nữ, các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đều gắng liền với sự nghiệp giải phóng phụ nữ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người.
 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014) (01/10/2013)
(TG)- Ngày 19-9-2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi công văn Số 6997- CV/BTGTW về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014) tới Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ trực thuộc Trung ương; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội; Uỷ ban toàn quốc các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan báo, đài Trung ương. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung tài liệu quan trọng này.
 Kỷ niệm 102 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2013) (01/10/2013)

Ðồng chí Lê Ðức Thọ thuộc lớp cán bộ tiền bối của Ðảng. Trải qua quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, kiên cường, đồng chí đã trở thành một cán bộ lãnh đạo chủ chốt, giàu kinh nghiệm và có tài năng nhiều mặt, đặc biệt là về công tác tổ chức, xây dựng Ðảng; về đấu tranh ngoại giao thời kỳ đàm phán ở Hội nghị Pa-ri và trên nhiều lĩnh vực công tác quan trọng khác.

 Ðường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường huyền thoại (18/10/2011)

Ðường Hồ Chí Minh trên biển gắn liền với những chiến công oanh liệt của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu không số năm xưa. Trong số đó có một người thuyền trưởng đã chín lần vượt biển làm nhiệm vụ chi viện cho miền nam. Tên anh là Vũ Tấn Ích, sinh ra ở một vùng quê Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng.

 Xã hội hóa công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới (05/10/2011)
Trong mọi nhiệm vụ của Cách mạng, nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Không có lực lượng của nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy cũng không xong, có lực lượng của nhân dân thì việc khó mấy, to mấy làm cũng được". Đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cũng vậy. Trong lịch sử phát triển của lực lượng, Cảnh sát PCCC đã luôn biết dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng để thực hiện thắng lợi công tác PCCC, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 Truyền thống ngày Dân vận của Đảng (15/10/1930) (04/10/2011)
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 họp từ ngày 14 - 31/10/ 1930 thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng, Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Các Án nghị quyết của Đảng về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Phản đế đồng minh, Cộng sản thanh niên, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, vấn đề cứu tế. Như vậy, có thể nói, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã chăm lo công tác quần chúng, tập hợp lực lượng cách mạng. Đảng trực tiếp xây dựng các đoàn thể cách mạng. Tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận của Đảng được xác lập gồm: Ban Công vận, Ban Nông vận, Ban Thanh vận, Ban Phụ vận, Ban Quân đội vận (địch vận), và Mặt trận phản đế - đặt nền tảng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng. Những tổ chức này ra đời đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là tổ chức tập hợp lực lượng cách mạng, vận động quần chúng, coi đây là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
 Tài liệu tuyên truyền 55 năm ngày ruyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2011) (04/10/2011)
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng, hăng hái tiên phong trong mọi lĩnh vực, chiến đấu hy sinh oanh liệt vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt từ khi được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, dìu dắt và rèn luyện, thanh niên Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dành thắng lợi lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Kỷ vật kháng chiến 1(08/10/2009)
 

Góc quảng cáo
Skip portlet Portlet Menu
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Tin ngắn
Skip portlet Portlet Menu
Xây dựng thương hiệu Du lịch An Giang: “A Stone into the water” – Đồng tâm lan tỏa (16/10/2017) Sáng ngày 12/10/2017, tại Khách sạn Hòa Bình 2 (TP.Long Xuyên), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thảo Xây dựng Đề án phát triển Du lịch An Giang “An Giang tourism - A stone into the water” (Đồng tâm – Lan tỏa /theo BTC).
 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này